پنجشنبه, ۰۶ آبان ۱۴۰۰ ۰۹:۰۴ ۶۵۰
طبقه بندی:
  • ارتباط مردمی
  • نرم افزار های موبایلی
چچ

چشم شهر ( نظارت همگانی)

چشم شهر ( نظارت همگانی)

خدمتی نوین از اپلیکیشن شهرمن. چشم شهر پل ارتباطی مردم با سامانه ۱۳۷ می‌باشد. شهروندان از طریق این سرویس می‌توانند مشکلات مربوط به شهر را از طریق تصویر، صوت و یا متن ارسال نمایند. تمامی درخواست‌های ارسالی از طریق سامانه ۱۳۷ بررسی خواهد گردید.

No Cache
Gt: 1.5692706108093
Qt: 1.3896367549896